pozadie

Podporte naše Občianske združenie:

Od 30. 1. 2006 je zriadené pri našom detskom domove občianske združenie. Za jeho vznikom boli zamestnanci detského domova v Myjave, pretože veľa aktivít, ktoré chce detský domov zabezpečiť deťom je problematické financovať z rozpočtových prostriedkov. Z finančných prostriedkov získaných v občianskom združení sa financujú záujmové činnosti detí, vzdelávanie, športová a rekreačná činnosť, podpora mladých dospelých pri osamostatňovaní sa a podobne.

Naše občianske združenie má

IČO 42020352


a v prípade záujmu podporiť nás môžete nám venovať 2 % z daní alebo prispieť na účet združenia vedený vo Všeobecnej úverovej banke

č. 2246750257/0200


Všetkým vopred veľmi pekne ďakujeme !!!

hojdačky

šmýkalka