pozadie


      podporte OZ
Centrum pre deti a rodiny Myjava - AKTUALITY:


Dňa 1. 1. 2024 zverejnený:


PROGRAM CENTRA PRE DETI A RODINY MYJAVA na rok 2024, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 25. 8. 2023 zverejnené:


priprava na nahradnu starostlivost

Dňa 25. 5. 2023 zverejnené:


Výročná správa CDR MY za rok 2022 v súbore (pdf).

Dňa 1. 1. 2023 zverejnená:


KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2023, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 12. 9. 2022 zverejnená:


Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu formou výberového konania - FIAT Ducato v súbore (pdf).

Dňa 15. 3. 2022 zverejnená:


Dňa 19. 4. 2022 Centrum pre deti a rodiny Myjava začína prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Príprava bude prebiehať v priestoroch CDR Myjava, Brezovská 473/3, Myjava. Bližšie informácie budú poskytnuté na t.č. 0907 494 246, alebo emailom: cdrmyjava@cdrmyjava.onmicrosoft.com. Žiadosť o prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej straostlivosti je aj v súbore (docx).

Dňa 1. 1. 2022 zverejnená:


KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2022, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 30. 8. 2021 zverejnené:


Dňa 16.09.2021 Centrum pre deti a rodiny Myjava začína prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Príprava bude prebiehať v priestoroch CDR Myjava. Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. čísle 0907 494 246, prípadne emailom cdrmyjava@cdrmyjava.onmicrosoft.com. Žiadosť záujemcu o prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti je aj v súbore (docx).

Dňa 16. 4. 2021 zverejnená:


Výročná správa CDR MY za rok 2020 v súbore (pdf).

Dňa 1. 1. 2021 zverejnená:


KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2021, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 1. 1. 2021 zverejnený:


PROGRAM CENTRA PRE DETI A RODINY MYJAVA na rok 2021, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 29. 12. 2020 zverejnený:


DODATOK č. 1 ku kolektívnej zmluve CENTRA PRE DETI A RODINY MYJAVA uzatvorenej 1.1.2020, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 3. 11. 2020 zverejnený:


PROGRAM CENTRA PRE DETI A RODINY MYJAVA, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 9. 6. 2020 zverejnené:


voľné pracovné miesto Sociálny zamestnanec - v Centre pre deti a rodiny Mesto nad Váhom a Myjava s nástupom od 1. 9. 2020 (po dohode), viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 9. 6. 2020 zverejnené:


voľné pracovné miesto Psychológ - v Centre pre deti a rodiny Mesto nad Váhom a Myjava s nástupom od 1. 9. 2020 (po dohode), viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 9. 6. 2020 zverejnené:


voľné pracovné miesto Profesionálny náhradný rodič s nástupom podľa dohody, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 14. 5. 2020 zverejnené:


Výročná správa CDR MY za rok 2019 v súbore (pdf).

Dňa 14. 3. 2020 zverejnené:


Karneval 2. samostatnej skupiny, fotodokumentácia v súbore (pdf).

Dňa 5. 3. 2020 zverejnené:


voľné pracovné miesto POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ v samostatnej špecializovanej skupine - Myjava s nástupom od 1. 4. 2020 (po dohode), viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 10. 1. 2020 zverejnené:


voľné pracovné miesto POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ s nástupom od 1. 2. 2020, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 1. 1. 2020 zverejnené:


PROGRAM CENTRA pre deti a rodiny Myjava súbore (pdf).

Dňa 1. 1. 2020 zverejnená:


KOLEKTÍVNA ZMLUVA, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 12. 6. 2019 zverejnené:


voľné pracovné miesto VYCHOVÁVATEĽ s nástupom od 1. 9. 2019, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 12. 6. 2019 zverejnené:


voľné pracovné miesto PSYCHOLÓG NP DEI NSvZ s nástupom od 15. 7. 2019, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 12. 6. 2019 zverejnené:


voľné pracovné miesto SOCIÁLNY PRACOVNÍK s nástupom od 1. 8. 2019, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 31. 5. 2019 zverejnené:


voľné pracovné miesto ÚČTOVNÍK s nástupom od 1. 8. 2019, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 31. 5. 2019 zverejnený:


Oznam: Žiadosti o zamestnanie, ktoré nebudú spĺňať všetky náležitosti o "súhlase so spracovaním osobných údajov" nebudú evidované v databáze uchádzačov o zamestnanie a budú vrátane ich príloh skartované, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 31. 5. 2019 zverejnená:


Ochrana osobných údajov - GDPR, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 30. 4. 2019 zverejnená:


Výročná správa DeD za rok 2018, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 6. 2. 2019 zverejnená:


KOLEKTÍVNA ZMLUVA, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 2. 1. 2019 zverejnený:


PROGRAM CENTRA PRE DETI A RODINY MYJAVA, viac informácií v súbore (pdf).

Dňa 20. 12. 2018 zverejnené:


POĎAKOVANIE
                               logo Nadácie Volkswagen

Touto cestou by sme chceli poďakovať Nadácii Volkswagen, vďaka ktorej sme získali grant vo výške 1000,00 € na podporu projektu „Bicyklovaním k zdraviu“. Peniaze sme použili na zakúpenie bicyklov a prílb pre deti z detského domova. Počas trvania projektu sme uskutočnili dopravnú výchovu, návštevy dopravného ihriska i cyklovýlety do blízkeho okolia. Vďaka grantu mali deti možnosť naučiť sa zodpovednému správaniu sa na cestách, naučili sa pravidlá cestnej premávky i podporili vzťah k osobnému majetku.

V mene detí detského domova Nové Mesto nad Váhom, pracovisko Myjava ešte raz veľká vďaka Nadácii Volkswagen!

foto bicyklovanie


Dňa 30. 5. 2017 zverejnená informácia:


V mesiacoch apríl - máj 2017 sa v našom zariadení uskutočnili pre deti staršie ako 14 rokov semináre pod názvom "Recepty Zlatej tehličky", ktoré realizovalo občianske združenie Zlatá tehlička, o.z. v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Pod vedením lektorky Ing. Kataríny Vavríkovej deti získali teoretické i praktické vedomosti zo sveta peňazí. „Dospelákov“ s peniazmi si vyskúšali formou hier, súťaží a praktických cvičení. Deti si tak osvojili základné finančné pojmy, ako aj riešenia úloh, ktoré ich čakajú v reálnom živote. Semináre boli ukončené výstupným testom. Najlepší boli odmenení vecnými cenami i diplomom.

foto z akcie